+421 911 310 117    info@vamaelectric.sk     

Elektroinštalácie

Vykonávame všetky druhy elektroinštalačných prác v nových aj starších rodinných domoch, bytoch, bytovkách a menších administratívnych budovách so zameraním na:
 • vysekaním drážok
 • inštalácia novej kabeláže / demontáž starej
 • osadením inštalačných krabíc / rozvádzačov
 • dodávka a montáž zásuviek, vypínačov, snímačov, svietidiel, ….
 • kompletná výroba rozvádzačov / dozbrojenie rozvádzačov
 • zapojenie elektrospotrebičov
 • NN prípojky
 • uzemnenie
 • bleskozvod

Nami prevedené elektroinštalačné práce splňujú kvalitou prevedenia a použitých materiálov bezpečnostné a funkčné požiadavky určené slovenskými a európskymi technickými normami.

Po každej elektroinštalácii Vám vyhotovíme odbornú prehliadku a odbornú skúšku (OPaOS) – revíziu, aby sa preukázal vlastníkovi alebo užívateľovi presný obraz stavu elektrického zariadenia.

Vykonávame revízie:

 • elektrická inštalácia
 • bleskozvod a uzemnenie
 • NN prípojky

VAMA electric spol. s r.o.

173 , 925 52 Šoporňa


IČO: 52299325                    Mobil: +421 911 310 117
DIČ:
2120984602                E-mail: info@vamaelectric.sk
IČ DPH: SK 2120984602

VAMA electric spol. s r.o.

173 , 925 52 Šoporňa

Mobil: +421 911 310 117
E-mail:info@vamaelectric.sk

IČO: 52299325
DIČ: 2120984602
IČ DPH: SK 2120984602

Kontaktujte nás