+421 911 310 117    info@vamaelectric.sk     
Komplexné elektroinštalácie

Elektroinštalácie rodinných domov, bytov, bytoviek a malých administratívnych budov

Slider

Len spokojný klient je pre nás najlepšou referenciou a reklamou

Sme certifikovaným montážnym partnerom firmy Jablotron

Elektroinštalácie

Všetky druhy elektroinštalačných prác v nových aj starších rodinných domoch, bytoch, bytovkách a menších administratívnych budovách.

Elektrické vykurovanie

Efektívny spôsob, ktorý dodáva určitú mieru komfortu a samozrejme aj šetrí peniaze. 

Bezpečnostné kamerové systémy

Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby perfektne splnili potreby ochrany majetku a osôb. 

Elektrické zabezpečovacie systémy

Sme certifikovaný montážny partner spoločnosti JABLOTRON. Alarm JABLOTRON 100+ kompletne ochráni vašu domácnosť.

VAMA electric

Už samotný názov prezrádza naše zameranie.  Orientujeme sa na komplexné elektroinštalácie rodinných domov, bytov, bytoviek  a malých administratívnych budov.

Naša ponuka začína konzultáciou a návrhom riešenia, cez spracovanie projektovej dokumentácie a následnej realizácie elektroinštalačných prác, montáže bleskozvodu, montáže elektrického vykurovania, montáž EZS, CCTV či audio / videovrátnikov. 

Sme certifikovaným montážnym partnerom firmy Jablotron. Naše práce sú ukončené odbornou prehliadkou a odbornou skúškou elektrického zariadenia, teda revíziou.

Vlastníme rôzne osvedčenia a certifikáty, neustále sa vzdelávame a snažíme sa každým dňom prehlbovať naše vedomosti v oblasti elektroinštalačnej techniky, aby sme dokázali ponúknuť inovatívne riešenia, ktoré sú kvalitné a ekonomicky vyvážené. 

Riadime sa mottom: „Len spokojný klient je pre nás najlepšou referenciou a reklamou“.

Projekčná činnosť

Spoločnosť VAMA electric spol. s r.o. vykonáva odbornú projekčnú činnosť so zameraním na:

• elektroinštalácie – obytné, administratívne
• 1-pólové a 3-pólové schémy rozvádzačov
• NN prípojky
• bleskozvody a uzemnenie
• elektrické zabezpečovacie systémy EZS
• bezpečnostné kamerové systémy CCTV
• osvetlenie – simulácia v programe DIALux

Šetríme čas

Na osobnom stretnutí si vypočujeme Vaše predstavy. My Vám ukážeme možnosti, aké sú pre Vaše predstavy najvhodnejšie. Pri tvorbe projektovej dokumentácie využívame nadobudnuté skúsenosti a vedomosti získané praxou a vzdelávaním.

Šetríme peniaze

Súčasťou projektovej dokumentácie je detailná technická správa a výkaz výmer. Cieľom našej práce je sprostredkovať kompromis medzi požiadavkami investora a ekonomickými parametrami stavby s prihliadnutím na investičné a prevádzkové náklady. Následne si viete dať zaslať cenovú ponuku od viacerých dodávateľov a tým vybrať najekonomickejšie riešenie pre Vás. Máte presný návod na realizáciu, kde sú zachytené a zakreslené všetky Vaše predstavy.

Projektová dokumentácia je spracovaná pomocou projekčného software progeCAD a software Microsoft Word / Excel. Výstupom je projektová dokumentácia v tlačovej a elektronickej forme.

Bezpečnostné kamerové systémy

V našej spoločnosti sa zaoberáme aj otázkami bezpečnosti. Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby perfektne splnili potreby ochrany majetku a osôb.

VAMA electric spol. s r.o.

173 , 925 52 Šoporňa


IČO: 52299325                    Mobil: +421 911 310 117
DIČ:
2120984602                E-mail: info@vamaelectric.sk
IČ DPH: SK 2120984602

VAMA electric spol. s r.o.

173 , 925 52 Šoporňa

Mobil: +421 911 310 117
E-mail:info@vamaelectric.sk

IČO: 52299325
DIČ: 2120984602
IČ DPH: SK 2120984602

Kontaktujte nás